2010/07/14

මවකගේ කඳුළු

මේ සටහන තබන්න හිතුණෙ ජූලි 11 ඉරිදා දිවයින පුවත්පතේ ලියැවී තිබුණු සංවේදී ලිපියක් හේතුවෙන්. ඒ අවාසනාවන්ත ආකාරයට තම දරුවා අහිමි වුණු මවකගේ කතාවක්. http://gayindu.blogspot.com බ්ලොග් අඩවියෙන් ඔබට ඒ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගත හැකියි. පහත දැක්වෙන්නෙ එම අඩවියේ උපුටනයක්... සමහරවිට කාට හරි කවදා හරි මේ අයව හමුවෙන්න පුළුවන්. ඒ අම්ම තමන්ගෙම සැමියා විසින් පැහැර ගෙන ගිය සිය දරුවා ගැන තොරතුරක් දැන ගන්න මග බලන් ඉන්නව.

හැකි ඉක්මනින් ඒ මවට සිය දරුවා දැකගන්න ලැබෙන්න කියල අපි ප්‍රාර්ථනා කරනව.

A Grieving Mother's Tale of Woe

I am a 39 year old Sri Lankan school teacher. I am married and have a very lovable son who is almost six years old now.

On May 6th 2008, my estranged husband abducted my son violating a court order issued regarding the custody of the child. I have reliable information that on the same day, he had left Sri Lanka for Chennai, India with the child. He may have gone to another country from India. He had used forged Passports obtained in assumed names for himself and the child as the genuine Passports had been black listed.

Real name of my son: Gayindu Kithmuka Madurapperuma
Number of genuine Passport: N1391026

Assumed name : Sudasingharatna Bandarage Don Gayindu Kithmuka Jayawardane
Number of forged Passport: N1084598

This person is a fugitive from justice. He has forcibly taken my son from my custody and illegally emigrated from the country. I cannot explain to you how much my son means to me. He is everything I have. So, if you have any lead, or if you can assist in any way to locate him, PLEASE send me an email. I will be ever so beholden to you.

Thank you.

Rajeewa Mallawarachchi
151/2, Warapalana, Udatuttiripitiya,
Sri Lanka.

Telephone: +94 33 2279074
Mobile: +94 775 531575
Email: rajeewam@yahoo.com
sugath_mal@yahoo.com

No comments:

Post a Comment

ඔබේ ප්‍රතිචාරය හුගක් වටිනව.